Arc GIS Teaching

با توجه به نیاز دانشجویان به یادگیری نرم افزار ArcGIS جهت انجام پروژه های گروهی و فردی خود، هماهنگی های لازم صورت گرفته و نکات مورد نیاز توسط خانم دکتر بهرامیان تدریس گردید.

این جلسه آموزشی  مورخ 1394/9/18 در آزمایشگاه برگزار گردید.

 

20151209_164058

20151209_164132