Articles Presentation

دو جلسه ای که در سالن دفاعیه دانشکده راه آهن در مورخ 1394/9/30 برگذار شد، دانشجویان پروژه های گروهی خود در درس مدیریت یسک حمل و نقل ریلی را ارائه نموده و و راهنمایی های لازم را از جناب آقای دکتر باقری دریافت نموده تا پس از انجام اصلاحات لازم، مقالات خود را به پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک ارسال نمایند. 

اعضا گروه های مختلف عبارت اند از:
1- حسین عباسی، مسعود خان محمدی، حسین ملک محمد

2- ارغوان فکور، عسل فرج پور، سیده سارا حیدری یزدی

3- محسن امیربیگی، پریناز بازغی، مهسا میرقوامی، مریم زمانی

از جناب آقای مهندس حمید بوذری و مهندس زهرا بهرامیان  که در طول ترم جاری دانشجویان را در تهیه اطلاعات مورد نیاز پروژه های خود یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را داشته، آرزوی توفیق روزافزون برای ایشان داریم.

20151221_121331

20151221_121344

20151221_121751

20151221_122429