Thesis Defense: Congratulation to Bahareh Hani!

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهندس بهاره سادات هانی در تاریخ ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۵ در آمفی تئاتر دانشکده راه آهن برگزار شد. این جلسه با حضور جناب اقای دکتر افروز پدر روانشناسی ایران و استاد ممتاز دانشگاه تهران به عنوان داور خارجی، جناب آقای دکتر آقایی مدیرعامل شرکت راه آهن ایران و استاد دانشگاه علم و صنعت به عنوان داور داخلی، جناب آقای دکتر صادقی استاد روانشناس دانشگاه شهید بهشتی به عنوان استاد مشاور، جناب اقای دکتر میر اسدی روانشناس دانشگاه تهران، مهندس عبدالهی قائم مقام متروی تهران، دکتر قنادان ریاست واحد ارتقای ایمنی شرکت راه آهن و جناب آقای دکتر باقری برگزار گردید. کسب نمره عالی پایان نامه کارشناسی ارشد را به سرکار خانم مهندس بهاره سادات هانی و هم چنین استاد راهنما ایشان جناب دکتر باقری تبریک گفته، آرزوی موفقیت روز افزون داریم.

photo_2017-05-03_18-52-43