IUST OpenDay

در روز 16 مرداد 1396 دانشگاه علم و صنعت در طی مراسمی به معرفی رشته های دانشگاهی برای داوطلبان انتخاب رشته برگزار نموده است. در این مراسم که شامل جلسه تودیع با سخنرانی مسئولین دانشگاه شروع شد، هر رشته به معرفی اساتید و فعالیت های مرتبط آن پرداخت.

دانشکده راه آهن نیز در این مراسم حضور داشته و اعضای آزمایشگاه سیستم ها حمل و نقل نیز طی یک حضور پررنگ به معرفی رشته های این دانشکده و آزمایشگاه پرداختند.

در انتها در طی یک قرعه کشی بلیط قطار فدک به برندگان اهدا شد.