Tel: +98 21 7749 1216 - E-Mail: TSL @ iust.ac.ir

Mohsen Mahmoudi.

mohsen

هنگام بروز حادثه در تونل، زمان تخلیه مسافرین یکی از پارامترهای تاثیرگذار در نحوه عملیات امداد و نجات هنگام بروز حادثه می باشد. برای کاهش عواقب ناشی از حادثه به وقوع پیوسته، محاسبه مدت زمان تخلیه تونل ضروری است. عوامل مختلفی در محاسبه مدت زمان تخلیه تونل نقش دارند که می توان به تعداد افراد داخل تونل، نور داخل تونل، سرعت فرار افراد، عرض تونل، عرض وسیله نقلیه، فاصله مکان حادثه از خروجی تونل اشاره کرد.

حوادث اخیر نشان می­دهد که تونل­ها یکی از نقاط پر خطر شبکه حمل و نقل می باشند. حوادثی که ممکن است در تونل رخ دهد می­تواند خروج از خط، برخورد و یا آتش­سوزی باشد. اگرچه تعداد تونل­ها در مسیر­های خارج از شهر بسیار زیاد نمی­باشد و به همین سبب احتمال رخداد حادثه در تونل کمتر از دیگر مکان­ها در مسیر ریلی می­باشد، اما با این حال، شدت عواقب این دسته از حوادث اگر چه با احتمال پایین، می­تواند موضوع مهمی در زمینه ایمنی تلقی شود.

تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که رفتار یک فرد به مقدار قابل توجهی تحت تاثیر رفتار دیگر افراد حاضر در محل سانحه است. برای مثال یک فرد با دیدن خارج شدن افراد دیگر از یک خروجی، ترغیب به پیروی از آنها شده و بدون تصمیم گیری به دنبال ایشان حرکت می نماید. این رفتارها زمانی تشدید می­شوند که افراد در معرض خطر قرار گرفته و فرصت کافی برای تصمیم­گیری نداشته باشند.

پس می توان مسائل بسیار زیادی را برای محاسبه زمان تخلیه افراد از داخل تونل در نظر گرفت که موارد ذکر شده تعدادی از آنها می باشد.

Address

School of Railway Engineering Iran University of Science and Technology Narmak, Tehran, IRAN, 1684613114

Business Hours

 Weekday: 8am to 4pm  Thursday,Friday: closed

Comments are closed.

Back to Top