RAI Supports Thesis on Railway Engineering

مدیر کل راه آهن تهران خبر از حمایت این اداره کل از پژوهش‌های حوزه ریلی خصوصا پایان نامه‌های دانشجویی داد و گفت: طی مذاکراتی که با اساتید دانشگاه علم و صنعت صورت گرفته است راه آهن تهران آمادگی خود را برای نزدیک شدن هرچه بیشتر این دو مرکز اعلام کرده است.
عابدین هادی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به هفته پژوهش و برنامه‌های راه آهن تهران برای بزرگداشت این هفته افزود:به طور کل در راه‌آهن و راه آهن تهران مسائل و چالش هایی وجود دارد که به نظر می‌رسد با پژوهش های علمی و دقیق این چالش ها به فرصت تبدیل خواهند شد به همین علت ما بنا داریم تا از پژوهش های علمی و پایان نامه های دانشجویان در این حوزه حمایت کنیم.

وی افزود: برخی از پروژه‌های ما طبق روال اداری برای بررسی دقیق و علمی به شرکت‌های مشاوره‌ای سپرده می شوند این در حالی است که می‌توان همین پروژه ها را به دانشجویان سپرد تا آن‌ها پژوهش‌های لازم میدانی و نظری را در آن باب انجام دهند.

مدیر کل راه آهن تهران گریزی بر بازدید کتر باقری مشاور وزیر راه و شهرسازی از راه‌آهن تهران زد و گفت:دکتر باقری در بازدیدی که همراه دانشجویان خود از محل بارگیری واگن های مخزن‌دار داشتند روند عملی حمل و بارگیری مازوت را برای دانشجویان خود تشریح کردند.

وی با بیان اینکه طی گفتگو با دکتر باقری بنا است تا روابط بین دانشگاه علم و صنعت و راه‌آهن تهران نزدیک‌تر شود ادامه داد: قرار است تا در آینده از نظرات صاحب‌نظرانی مانند ایشان و دانشجویانشان در مسائل مختلف استفاده شود. همچنین درخواست شد تا پروژه‌های مختلف مورد نیاز راه‌آهن تهران در قالب پروژه کاری، تحقیق میدانی و پایان نامه به دانشجویان ارائه شود تا پژوهش هایی در این حوزه صورت بگیرد.

مدیر کل راه آهن تهران تاکید کرد: این اداره کل آمادگی حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی همچنین طرح موضوع برای استفاده دانشجویان جهت موضوعات تحقیقی را دارا است.​