Sadaf Exhibition

جشنواره صدف با هدف جذب نیروی کار جوان از دانشگاه ها برای صنعت، از تاریخ 17 الی 19 اردیبهشت برگزار شد. در این نمایشگاه شرکت های مختلف خصوصی و همچنین شرکت های کاریابی حضور به هم رسانیده بودند. حضور نمایندگانی از پارک علم و فن آوری به عنوان متولیان این نمایشگاه هم از اهمیت زیادی برخوردار است. اعضای ازمایشگاه سیستم های لجستیک در روز دوشنبه 18 اردیبهشت از این نمایشگاه بازدید با عمل آوردند.

20170508_132531