Job Fair Exhibition

جشنواره صدف با هدف جذب نیروی کار جوان از دانشگاه ها برای صنعت، از تاریخ 17 الی 19 اردیبهشت برگزار شد. در این نمایشگاه شرکت های مختلف خصوصی و همچنین شرکت های کاریابی حضور به هم رسانیده بودند. حضور نمایندگانی از پارک علم و فن آوری به عنوان متولیان این نمایشگاه هم از اهمیت زیادی برخوردار است. اعضای ازمایشگاه سیستم های لجستیک در روز دوشنبه 18 اردیبهشت از این نمایشگاه بازدید با عمل آوردند.

20170508_132531