The 16th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

photo_2017-03-05_22-14-38در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک که در 10 و 11 اسفندماه 1395 درتهران برگزار گردید، سرکار خانم مهندس بهاره سادات هانی از اعضای آزمایشگاه سیستم های حمل و نقل و لجستیک به ارائه مقاله خود با عنوان “بررسی نقش توجه پایدار لکوموتیورانان در وقوع حوادث ریلی” پرداخته و در نهایت گواهی پذیرش مقاله خود را از جناب آقای دکتر شعار، داور محترم پنل مربوطه دریافت نمودند.

ضمن تشکر از جناب آقای دکتر مرتضی باقری جهت حمایت ارزشمند از پژوهش صورت گرفته، برای ایشان آرزوی موفیقت های روزافزون را از خداوند خواستاریم.

شایان ذکر است اعضای آزمایشگاه سیستم های حمل و نقل و لجستیک به فراخور موضوع در پنل های مربوطه شرکت نموده و از کارگاه و مقالات ارائه شده بهره بهره اند.

20170301_153320

20170301_153203