Thesis Defense: Congratulation to Sara Heydari!

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهندس سیده سارا حیدری یزدی در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۳۶۵ در سالن دفاع دانشکده راه آهن برگزار شد. این جلسه با حضور جناب اقای دکتر محمد سادات حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم‌ انتظامی به عنوان داور خارجی، جناب آقای دکتر حمیدرضا احدی استاد دانشگاه علم و صنعت به عنوان داور داخلی و جناب آقای دکتر باقری برگزار گردید. کسب نمره عالی پایان نامه کارشناسی ارشد را به سرکار خانم مهندس سیده سارا حیدری یزدی و هم چنین استاد راهنما ایشان جناب دکتر باقری تبریک گفته، آرزوی موفقیت روز افزون داریم.