Thesis Defense: Congratulation to Three TSL Members!

آزمایشگاه سیستم های حمل ونقل و لجستیک در روز های شنبه و یکشنبه 29 و 30 ام تیر ماه 1398 میزبان جلسات دفاعیه دانشجویان ورودی 95 خود بود که جزئیات آن به شرح زیر است:

حامد مهرانفر، عضو آزمایشگاه سیستم های حمل و نقل و لجستیک که بر روی شبیه سازی جابه جایی بار های معدنی مطالعه می نمود، روز شنبه مورخ 29 تیرماه 1398 از پایان نامه خود با عنوان “بهبود عملیات جابه جایی واگن های حامل سنگ آهن از طریق ترکیب روش تولید ناب و ابزار شبیه سازی ” دفاع نمود. دکتر فرید قنادپور از دانشگاه علم و صنعت و دکتر حمیدرضا احدی از دانشگاه علم و صنعت ایران داوری این پایان نامه را برعهده داشتند.

معین صادقی عضو آزمايشگاه حمل و نقل و لجستيك در روز یکشنبه 30 تير 1398 از پايان نامه ي خود با عنوان ” بهبود عملیات کانتینری ریلی در بندر با رویکرد راه آهن ناب” دفاع نمود. از داوران اين جلسه جناب آقاي دكتر مهدی صمدزاد عضو هيئت علمي دانشكده عمران دانشگاه تهران و آقای دکتر مسعود یقینی عضو هيئت علمي .دانشكده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ايران بودند

آرمان تدین عضو آزمايشگاه حمل و نقل و لجستيك در روز يكشنبه 30 تير 1398 از پايان نامه ي خود با عنوان ” شبیه سازی جریان مسافران در ایستگاه تبادلی راه آهن و مترو تهران ” دفاع نمود. از داوران اين جلسه جناب آقاي دكتر خادمی عضو هييت علمي دانشكده عمران دانشگاه تهران و جناب دکتر ملودی خادم ثامنی عضو هيئت علمي دانشكده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ايران بودند.