Passenger Flow Meeting with Rail and Airports Companies

جلسه تبادل اطلاعات میان تیم جریان مسافری آزمایشگاه tsl و ریاست فرودگاه های کشور و نمایندگان شرکت ساخت در جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۸ شهریور که در سالن اجلاس وزارت راه و شهرسازی برگزار گردید. در این جلسه پروژه ها و قابلیت های تیم خدمت حضار ارائه شد، هم چنین پتانسیل های مختلف کشور برای اجرای مطالعات مرتبط با جریان مسافران در تسهیلات پر تردد نظیر فرودگاه های کشور مورد بحث قرار گرفت. پژوهش های ارائه شده مورد توجه حضار واقع شد و مقدر گردید ارائه دیگری با جزئیات بیشتر با پیمانکاران شرکت ساخت در محل شرکت برگزار گردد.