TSL Presentation at Iran’s Railway Company

روز سه شنبه 9 مهرماه 1398 طی جلسه ای با حضور دکتر رسولی مدیرعامل راه آهن، مهندس عاشوری قائم مقام راه آهن ج.ا.ا و مديران ارشد و كاركنان راه آهن در سالن کنفرانس راه آهن ایران ، 6 نفر از دانشجویان آزمایشگاه سیستم های حمل و نقل و لجستیک نتایج مطالعات پایان­ نامه ها­ی خود را با موضوعات زیر ارائه کردند:

1- بهبود عمليات جابجايي واگن‌هاي حامل سنگ آهن از طريق ترکيب روش توليد ناب و ابزار شبيه‌سازي (ارائه دهنده: حامد مهران فر از دانشگاه علم و صنعت ایران)

2- بهبود عمليات پس کرانه‌اي ريلي در بندر با استفاده از روش راه‌آهن ناب، مطالعه موردي: بندر شهيد رجايي (ارائه دهنده: معين صادقي از دانشگاه علم و صنعت ایران)

3- شبيه‌سازي حرکت مسافران در ايستگاه تبادلي راه‌آهن و مترو، مطالعه موردي: ايستگاه راه‌آهن تهران (ارائه دهنده: آرمان تدين از دانشگاه علم و صنعت ایران)

4- شبيه‌سازي حرکت مسافرين اعزامي از ايستگاه راه‌آهن تهران و ارائه راهکار جهت کاهش ترافيک (ارائه دهنده: محسن محمودي از دانشگاه علم و صنعت ایران)

5- شبيه‌سازي تخليه مسافران از ايستگاه راه‌آهن در حالت اضطرار مطالعه موردي: ايستگاه راه‌آهن تهران (ارائه دهنده: آيدا مشهدي زاده از دانشگاه علم و صنعت ایران)

پس از ارائه نیز پرسش و پاسخ در مورد هر یک از موضوعات توسط اعضای حاضر در جلسه صورت گرفت و در پایان نیز هدایایی به رسم یادبود به ارائه دهندگان اهدا گردید.