TSL Seminar on Railway Station Design and Construction

آزمایشگاه TSL در تاریخ 19 آذر، در راستای سلسله سمینار های ارتباط با صنعت، میزبان مهندس عالی آذر عضو هیئت مدیره شرکت شتاب راه ساز بود. در این جلسه که با حضور آقای دکتر باقری و اعضای آزمایشگاه برگزار شد، مهندس عالی آذر به موضوع ساخت و طراحی تسهیلات ایستگاهی پرداختند. بحث تونل های زیر زمینی ارتباطی میان مترو و راه آهن و احداث و توسعه ایستگاه قطار حومه ای شهرهای پرند، رباط کریم و… از دیگر مباحث داغ مطرح شده در این جلسه بودند.