TSL Seminars: Relief training after rail accidents

یکی دیگر از سلسله سمینارهای آزمایشگاه سیستم‌های حمل‌ونقل و لجستیک با محوریت “آموزش امداد و نجات پس از سوانح ریلی” توسط جناب آقای سیامک حدادی مهربان، مربی سازمان امداد و نجات هلال‌احمر که از فعالان این سازمان می‌باشند، در دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت در تاریخ 29 فروردین ماه برگزار شد. در این کارگاه 3 ساعته به صورت کاربردی به مقدماتی از بحث کمک‌های اولیه و همچنین نقش مهم امداد رسانی درست و به موقع در سوانح حمل و نقلی پرداخته شد همچنین شرکت کنندگان در پایان کارگاه به صورت داوطلبانه به عضویت شاخه دانشجویی سازمان جوانان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران درآمدند.