TSL Seminars -The key roles of relief after transport accidents

در ادامه سلسله سمینارهای آزمایشگاه سیستم‌های حمل‌ونقل و لجستیک ، سمینار “نقش کلیدی امدادرسانی پس از سوانح حمل و نقلی” توسط جناب آقای سیامک حدادی مهربان، مربی سازمان امداد و نجات هلال‌احمر که از فعالان این سازمان می‌باشند، در دانشکده مهندسی راه‌آهن دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد. ایشان در طی ارائه خود مقدماتی از بحث کمک‌های اولیه‌ها  را بیان نموده و به طور خاص نقش مهم امداد رسانی درست و به موقع در سوانح حمل و نقلی را مورد بررسی قرار دادند. در ادامه با توضیح ارزش زمان در فرآیند امدادرسانی اهمیت این موضوع را در فعالیت‌های هلال‌احمر روشن ساختند.

20161112_112300

20161112_102649