University President Meeting in TSL

در روز شنبه اولین روز ماه مهر آزمایشگاه سیستم های حمل و نقل میزبان ریاست محترم دانشگاه علم و صنعت ایران جناب آقای دکتر برخورداری و مدیریت روابط عمومی دانشگاه بود. در این دیدار صمیمی و دوستانه اعضای آزمایشگاه روند مطالعاتی و پروژه های جاری خود با صنعت را خدمت ریاست محترم ارائه نمودند. آقای دکتر برخورداری نیز در پایان با ابراز خرسندی از فعالیت های متعدد آزمایشگاه صمیمانه از جناب دکتر باقری ریاست آزمایشگاه و اعضای آن مراتب تقدیر و تشکر را به عمل آوردند. همچنین از آزمایشگاه انتظار داشتند که این روند خود را با قدرت ادامه دهند و تحت هیچ شرایطی از حرکت در این مسیر بازنایستند. همپنین اظهار داشتند که تمامی مشکلات کشور علی الخصوص مشکلات صنعت حمل و نقل ریلی با توجه به پتانسیل های موجود در آزمایشگاه و تلاش ها و پیگیری های اعضا قابل حل می باشند.

در پایان جناب آقای دکتر برخورداری عکس یادگاری ای با اعضای آزمایشگاه گرفتند. آزمایشگاه سیستم های حمل و نقل و لجستیک ضمن گرامی داشت حضور ایشان، چشم انتظار دیدار مجدد ریاست دانشگاه می باشد.

برای مشاهده لینک تکمیلی خبر در سایت دانشگاه علم و صنعت اینجا را کلیک نمایید.

Hossein Abbasi